Worldcom utser sin första vd

Uppdaterat: 4 sep 2019TODD LYNCH SKA LEDA WORLDCOMS STRATEGISKA EXPANSION

Worldcom Public Relations Group, världens ledande nätverk av självständigt ägda PR-företag med 128 kontor och 1 900 anställda på 102 marknader över sex kontinenter, meddelar att Todd Lynch träder in som gruppens första vd den 2 september 2013.

Den nya vd:n, som kommer rapportera till Worldcoms koncernledning, kommer arbeta med att fastställa strategi och inriktning för företaget samt lyfta fram gränsöverskridande kunskap så att kommunikationsprogrammet mellan byrå och klient får omedelbar effekt och bestående värde. Han kommer också arbeta aktivt med öka synligheten för Worldcoms varumärke globalt och blir den internationella representanten för det framgångsrika internationella PR-samfundet. Dessutom kommer han att fortsätta driva Worldcoms tillväxt genom att rekrytera nya partners över hela världen och skapa en starkare intäktsbas som driver leverans av förbättrade tjänster vilket kommer ge Worldcoms partners möjlighet att konkurrera mer effektivt både på lokal, regional och global nivå.

- Vi är glada att Todd har accepterat tjänsten, speciellt eftersom han har varit Worldcom partner i 13 år så han förstår vad Worldcom står för och känner våra partners väl, säger Linna Österman, vd för svenska partnerbyrån Oxenstierna & Partners.

- Worldcom har efter 25 år som nätverk av fria pr-byråer i hela världen vuxit sig så starkt att det nu behövs en exekutiv ledning som bygger vidare på förtroendet. Styrkan i en medlemsägd organisation där alla byråer bevisat att de kan stå på egna ben på sin egen marknad är oerhört stark och konkurrenskraftig. Därför är det roligt att Todd som levt länge i denna miljö nu får förtroendet att föra nätverket in i nästa fas. Inte minst i en tid när nya pr-verktyg tillkommer i en snabb takt är det viktigt att intensifiera kunskapsutbytet mellan våra partners för att främja starkare relationer och förbättrade resultatsiffror, fortsätter Linna Österman.

- Det är en spännande uppgift att få vara med och ytterligare stärka Worldcoms 25-åriga framgångssaga som världens ledande nätverk av oberoende företag. Jag kommer att arbeta i nära samråd med både ledningen för Worldcom Group och våra tre regionala styrelser för att hjälpa våra partners att konkurrera skickligare. Jag har full förståelse för Worldcoms behov från ett partnerperspektiv och hoppas på att bidra med nya insikter som kommer att stödja Worldcoms framtida tillväxt, säger Lynch.

Lynch, som tidigare var vice VD för kundrelationer på Worldcoms partnerföretag St. John & Partners i Jacksonville, Florida verkade som styrelseordförande i Worldcoms regionala Amerika-styrelse och tillträdande styrelseledamot i Worldcoms koncernstyrelse vid tiden för hans utnämning.

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:

Linna Österman, vd, Oxenstierna & Partners, 0705-495649 Anna Oxenstierna, ordf, Oxenstierna & Partners, 0708-158485