Vapen, olja och kol populärare än politik när PR-studenterna får välja

Uppdaterat: 4 sep 2019

I en undersökning av University of Southern California (USC) tillfrågades PR-studenter i USA om vilka branscher som de potentiellt skulle ha etiska problem med att arbeta för. Inte helt oväntat hamnade tobaksbranschen i topp: här skulle 74 procent av studenterna i undersökningen tycka det innebar etiska problem att arbeta i branschen.

Den bransch som studenter har näst svårast att arbeta för är – kanske lite förvånande – politiska kandidater (73 procent). I svallvågorna av det amerikanska presidentvalet 2016 har ord som ”fake news”, ”troll” och ”Cambridge Analytica” i det närmsta blivit mer ”household” än fenomenet fredagsmys. De tillfrågade studenterna menade att de skulle ha färre etiska dilemman om de arbetade för bolag verksamma inom kärnkraft (67 procent), marijuana (52 procent) samt olja & gas (53 procent) – branscher som vanligtvis väcker reaktioner, det vill säga.I övrigt visar undersökningen (om än stereotypa) kulturella skillnader mellan yrkesverksamma PR-proffs i USA och resten av världen. Vapenbranschen, religiösa organisationer och kärnkraft är inte lika stora etiska dilemman för amerikaner, samtidigt som de har svårare för att arbeta med utländska myndigheter, kol och tobak jämfört med PR-proffs utanför USA.

Kanske går den negativa bilden av politiska kandidater hand i hand med det som identifieras som potentiella etiska problem i PR-branschen. Högst upp hamnar nämligen ”Spridande av fake news”, ”Medveten förvrängning av sanningen” och ”Försvarande av illvilligt beteende”.

Dessa problem är uppe på agendan även i Sverige. Frågan är om vi kommer se en liknande utveckling i inställningen till politiker bland unga i Sverige. Även om de flesta svenska politiker i dagsläget känns mindre kontroversiella jämfört med Trump och andra i det amerikanska politiska landskapet ser vi att det politiska klimatet förändras även här. Ett allt mer polariserat politiskt klimat har lett till ett uppsving av alternativa medier och en hetsigare kommunikation. Skyr de unga politiken kan vi vänta en ytterligare förstärkning av bilden av politik som en bransch för broilers som talar osanning, och på så sätt skapas en ond cirkel med politikerförakt och politiken som oattraktiv arbetsplats.

De politiska kampanjerna inför riksdagsvalet i september kan därför både staka ut vägen för hur Sverige kommer ledas de kommande åren samt vart unga PR-talanger hamnar i framtiden.

Slutsatsen som vi kan dra är att vapen, olja och kol inte bara är traditionellt lukrativa branscher – de uppfattas av studenterna inte vara lika smutsiga som politik.


Daniel de Morais