Skammen lurar opinionsundersökningarna

Uppdaterat: 4 sep 2019


Oxenstierna & Partners Ingrid Christensson är på plats i Washington och upplever valet - så besvarar hon frågorna vi alla ställer oss.

Vi vet nu att det amerikanska folket röstat fram Donald Trump till sin nästa president. I många läger är förvåningen, till och med chocken, stor. Och frågorna är många. Här är ett försök till svar på två av dem.

Hur kunde detta hända? - Den demokratiska sidan har totalt underskattat det missnöje som finns i USA kring ”the establishment”, speciellt det i Washington.

- USA har många låginkomsttagare som inte fått reallönehöjningar på flera årtionden. Kraften i deras tro på att det är ”invandrarna som tar deras jobb” och att ”de stora företagen förlagt produktionen utomlands”, och att lösningen heter ”bygg en mur” och ”höga strafftullar”, är enorm.

- Det sätt som väljare tar in information i vår tid är väldigt polariserat – man tar oftast till sig enbart det som bekräftar det man redan tycker. Den andra sidans argument är lätt att avskärma sig ifrån med moderna sociala medier.

Hur kunde valundersökningarna innan valet ha så fel? - I många läger ansågs det inte politiskt korrekt att rösta på Trump. Om man fick frågan i en undersökning och var osäker på vad man tyckte, eller om man faktiskt tänkte rösta på Trump, svarade man ändå inte det. Men när man väl stod i röstbåset, ensam, kryssade man slutligen för Trump.

Eller som ett plakat på ett Trump-rally uttryckte det: ”The Silent Majority Supports Trump”

Nu är det fyra år till nästa amerikanska presidentval. Nåja, det går ju rätt fort…