Rottneros valde Oxenstierna & Partners

Uppdaterat: 4 sep 2019


Rottneros är en massatillverkare med anor som sträcker sig ända tillbaka till 1600-talet. I dagarna publicerades Rottneros nya årsredovisning som har producerats och formgetts av Oxenstierna & Partners som även är Rottneros nya IR- och kommunikations-rådgivare.

Rottneros producerar massa som används bland annat till tryckpapper, kartong och kaffefilter. Under 2013 omsatte bolaget cirka 1,4 miljarder kronor och sedan 1987 är bolaget noterad på NASDAQ OMX Nordic, Stockholm.

- Vi valde att samarbeta med en mindre aktör och med tanke på det fina slutresultatet är detta ingenting som vi ångrar, säger Krister Lindgren, finansdirektör på Rottneros.

Christian Hall, aktieanalytiker och IR-rådgivare på Oxenstierna & Partners har deltagit i projektledningen av Rottneros årsredovisning:

Vad innebär det att projektleda en årsredovisning? - Det innebär att jag driver arbetet från idé till färdig trycksak. Vilket i praktiken innebär att jag koordinerar arbetet med årsredovisningen mellan formgivare, skribenter och företrädare för Rottneros. Det har varit många som har medverkat och det har varit avgörande för att komma i mål.

Vad tycker du om slutresultatet? - Jag tycker designen ger en lätt och fräsch känsla med en tydlig koppling till Rottneros verksamhet. Jag tycker även att vi har lyckats i samspelet mellan text, bild och illustrationer, något som gör den lättillgänglig.

Vad har du fått för feedback av Rottneros? - Många i organisationen har varit nöjda med utseendet och tycker att det är ett stort lyft jämfört med den förra årsredovisningen.

Vad är det viktigaste som du tar med dig ifrån detta projekt? - Jag har lärt mig hur viktigt det är med paketeringen för en årsredovisning och när man lyckas så uppmärksammas det verkligen. Dessutom har jag fått en omfattande kunskap om Rottneros verksamhet, vilket blir till stor hjälp i det fortsatta IR-rådgivningsarbetet.

Titta på hela årsredovisningen här.