Oxenstierna & Partners värvar från Näringsdepartementet

Oxenstierna & Partners får under hösten förstärkning i form av Hélène Westholm. Hon ska verka som senior rådgivare och hjälpa Oxenstiernas kunder att skapa en stark och positiv dialog med aktieägare och andra intressenter. Närmast kommer hon från ett arbete som investment director på Näringsdepartementet där hon ansvarade för ett antal statliga bolag.

Hélène Westholm har en lång karriär bakom sig som spänner från investment manager på Nordstjernan via corporate finance på Erik Penser Bank till Näringsdepartementet där hon suttit i styrelsen i flera bolag bland annat Svensk Exportkredit och Svenska Spel. I sina olika arbeten har hon ofta sett problematiken med en bristande dialog mellan företag och aktieägare och möjligheten att lösa detta med bättre kommunikation.

”Jag har under åren insett hur kritisk kommunikationen är för ett bolags framgång. Efter att ha arbetat med bolag inom corporate finance och som ägarrepresentant har jag tagit med mig betydelsen av IR och att området är mer komplext än att bara följa regelverken. Jag attraherades av att Oxenstierna arbetar med små och medelstora bolag där vår rådgivning får en direkt påverkan och där vi kan arbeta som partners under längre tid.  Och så gillade jag Anna och Linna”, säger Hélène Westholm, senior konsult på Oxenstierna & Partners.

”Det är jättekul att vi har fått ombord Hélène. Med henne fördjupar vi erbjudandet till särskilt våra noterade kunder. De kan nu få tung erfarenhetsbaserad rådgivning av någon som varit med och sett alla aspekter av interaktionen mellan aktieägare och företagsledning”, säger Linna Österman, VD och en av grundarna till Oxenstierna & Partners.