Nynoterade bolag satsar på personliga möten och ratar sociala medier

Uppdaterat: 4 sep 2019

Idag publicerar vi en undersökning tillsammans med RHR Corporate Communication som visar att mindre bolag som vill listas eller noteras har det tufft i konkurrensen om investerarnas uppmärksamhet. 60 procent av de nynoterade bolagen anser att personliga möten i form av roadshows är den mest effektiva kanalen för att nå sina målgrupper. Näst viktigast är bolagets egen webbplats och nästan 80 procent av bolagen prioriterade sociala medier lägst.

I juni tillfrågades 23 nynoterade bolag, varav 11 stycken listade på Nasdaq OMX First North och 12 stycken på AktieTorget* om sina kommunikationsstrategier i noteringsarbetet. Undersökningen gjordes av Karin Enquist, student vid Handelshögskolan i Stockholm, på uppdrag av kommunikationsbyråerna RHR Corporate Communication och Oxenstierna & Partners.

Roadshows ger stor och mätbar avkastning Resultatet visade att 60 procent ansåg att roadshows var viktigast eftersom de kunde nå en stor mängd investerare under en kort tid. Även bolagets egen webbplats och one-on-one-möten prioriterades högt. Detta beror på att bolagen anser att varje investerad krona ger stor och mätbar avkastning.


- Bolagen har en hög ambition i sin kommunikation till investerare och analytiker. Inför noteringen är det därför extra viktigt att skapa en relation och ett förtroende för ledningen och bolaget. De personliga mötena ger bra utdelning och bolagen är ofta nöjda med sin insats, säger Anders Antonsson, seniorkonsult på RHR/CC.

Efter notering blir finansiella rapporter viktigast Efter noteringen prioriteras finansiella rapporter och IR på webben eftersom detta material är viktigt och bolagen satsar på att upprätthålla hög kvalitet. Roadshows och personliga möten halkar därmed ner och blir inte lika prioriterade eftersom de anses vara resurskrävande och lämpligare vid noteringen.

- De finansiella rapporterna underhåller relationen med investerarna och de måste motsvara de förväntningar som skapades inför noteringen. Bolagen bör se på sina aktieägare som partners i verksamheten och att de har rätt till relevant och konsistent information. Bra IR ökar förståelsen för verksamheten och förbättrar möjligheterna till en korrekt värdering av aktien, säger Anna Oxenstierna, seniorkonsult på Oxenstierna & Partners.

93 procent vill inte satsa mer på sociala medier Undersökningen visar att artiklar i media värderas högt av bolagen. Sociala medier rankas som den minst viktiga kanalen inför notering och 93 procent av bolagen ser inget behov av en förbättring på området. Detta beror på att sociala medier inte anses vara rätt kanal för att nå investerare och analytiker. Även annonsering och betalda analyser rankades lågt.

För mer information, vänligen kontakta: Anna Oxenstierna, 0708 158 485, anna.oxenstierna@oxp.se Anders Antonsson, 0709 994 970, anders.antonsson@rhr.se

*Undersökningen genomfördes mellan den 13 och 18 juni 2014 och respondenterna var ledande befattningshavare.