MIFID II - tre viktiga saker att tänka på för mindre börsbolag

Uppdaterat: 4 sep 2019

Drygt en månad har gått sedan det europeiska regelverket MiFID II togs i bruk. Finanssektorn har förberett sig i flera år och enligt Bloomberg News har branschen investerat omkring 2 miljarder dollar bara under förberedelsefasen. Men vad innebär egentligen MiFID II för små och medelstora noterade bolag?

Målet med MiFID II är att ska skapa lika villkor på finansmarknaden genom att öka kraven på att offentliggöra positioner, bud och transaktioner samt stärka investerarskyddet.Allt från analys till dark pool-handel och allmänna handelsvolymer väntas påverkas.

Den förändring som vi tror kommer ha störst inverkan på våra kunder, det vill säga små- och medelstora noterade bolag, är förändringarna i analysavgiftsmodellen som innebär att banker och fondbolag måste separera avgiften för analys från exekveringen (courtage).

De flesta stora fondbolag indikerar att de själva kommer ta kostnaden för extern analys, men de branschundersökningar som gjorts visar att fondbolagens resultat påverkas i sådan grad att de troligtvis kommer skära i sina analyskostnader. Det innebär i sin tur att bevakningen, den externa analysen, av framför allt mindre bolag med största sannolikhet kommer minska.

I och med detta kommer bankerna och analytikernas roll i investerarkontakterna troligtvis minska och det blir viktigare att själv se över sitt IR-arbete. Här är tre saker vi tror kommer bli allt viktigare för de bolag som går mot minskad extern bevakning.

  • Jobba med investor targeting - fundera över önskad ägarbild, hitta era målgrupper och se till att ni själva tar kontakt med rätt investerare.

  • Skapa tillfällen där potentiella investerare kan få tillträde till management, exempelvis genom att delta på någon form av investerardag.

  • Se till att ha en snygg hemsida med bra presentationsmaterial -  gör det enkelt för potentiella och befintliga investerare att hitta den information de vill ha.