Fondförvaltaren Carmignac väljer Oxenstierna & Partners för nordisk etablering

Uppdaterat: 4 sep 2019


Ledande fondförvaltaren Carmignac med huvudkontor i Paris inleder ett samarbete med Oxenstierna & Partners för bolagets pr-arbete i Norden.

Carmignac är en global kapitalförvaltare med verksamhet i 12 länder. Nu vill de öka sin närvaro i Sverige och övriga Norden.

– Vi sökte en lokal pr-byrå med djup förståelse för kapitalmarknaden för att stödja vår nordiska etablering. Hos Oxenstierna & Partners fann vi både detta och ett stort mediekunnande, de har med andra ord rätt profil för uppdraget. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans, säger Ivan Monème, kommunikationsdirektör, Carmignac.

Carmignac har 14 fonder och förvaltar över 55 miljarder Euro. Bolaget har under ett antal år med stark värdeutveckling visat att man är ledande inom allokering och riskhantering. Carmignac är ett välkänt varumärke och en oberoende aktör med stor finansiell kompetens, flitigt citerad i ledande internationell affärsmedia.

– Det är roligt att en ledande global aktör som Carmignac väljer Oxenstierna & Partners för sin utökade närvaro i Norden. Det är ett kvitto på att vi har gjort en framgångsrik satsning på fördjupad kompetens inom finansiell kommunikation. Vi ser fram emot att börja arbeta tillsammans, säger Anna Oxenstierna, Oxenstierna & Partners.

Fakta: Arbetsgrupp Oxenstierna & Partners: Christian Hall, finansiell rådgivare och seniorkonsult Björn Mogensen, strategisk medierådgivare och seniorkonsult Kim Engstrand Lund, medierelationer

Om Carmignac Carmignac grundades 1989 av Edouard Carmignac och är idag en av Europas ledande kapitalförvaltare. Bolaget är till 100 procent ägt av chefer och personal. Bolagets långsiktiga framgångsfaktor är nära knuten till en stabila och oberoende ägarförhållanden. Det reflekterar också Carmignacs grundläggande värdering om oberoendets betydelse för framgångsrik och långsiktig portföljförvaltning. Med över 55 miljarder euro i förvaltat kapital, har Carmignac utvecklat ett brett utbud av fonder som täcker alla tillgångsslag dvs aktier, obligationer och kombinationer därav. Carmignacs mål är att ge investerare stabil avkastning med låg volatilitet. Något som också kännetecknar deras äldsta och största fond, Carmignac Patrimoine, en globala blandfond. En av de få blandfonder i världen som genererade positiv avkastning under åren 2000, 2002 och 2008 när marknaderna kollapsade. Sedan start 1989 har fonden genererat ett årligt resultat på 9,09 procent. Fonderna marknadsförs i 12 europeiska länder: Frankrike, Luxemburg, Schweiz, Belgien, Italien, Tyskland, Spanien, Nederländerna, Österrike, Sverige, Storbritannien och Irland. Carmignac arbetar i Luxemburg, Frankfurt, Milano, Madrid, London och Zürich. Dessutom är alla fonder tillgängliga för professionella investerare registrerade i Singapore. Läs mer på www.carmignac.se