ESEF, XHTML, XBRL, iXBRL… Är ni redo för de nya kraven för årsredovisningar?

Blir du också snurrig av alla nya förkortningar?

ESEF är det nya rapporteringsformatet (European Single Electronic Format) som kommer att beröra alla bolag med instrument noterade på en reglerad marknad (inte First North, det vill säga). Det innebär att det från och med bokslutsåret 2020 inte längre kommer vara möjligt att lämna in årsredovisningen som PDF till Finansinspektionen och Bolagsverket.


Istället ska årsredovisningen lämnas in i ett format (språk) med den smidiga förkortningen iXBRL. Det innebär inte att bolag måste göra två produkter, en ”snygg” årsredovisning och en med data. Den årsredovisning man idag gör i PDF måste istället göras i nya filformat med utökade data: iXBRL/ XHTML.


Syftet är ett enhetligt rapporteringsformat inom EU som ska göra det enklare för emittenter att rapportera och underlätta för investerare och andra intressenter att hitta, analysera och jämföra finansiell information. Med ett fåtal klick blir det möjligt för vem som helst att läsa en utländsk årsredovisningen då den automatiskt kommer kunna översättas till samtliga språk inom EU. Man ska alltså kunna jämföra ett svenskt bolag med ett spanskt utan att behöva veta vad ”Omsättning” heter på spanska (eller svenska om man är spanjor). Man kommer också kunna se detaljerad information om posten, exempelvis vilken valuta den är angiven i, vilken period den avser och så vidare.

Årsredovisningen går därför från att vara död data till big data.

Vad ingår i denna data egentligen, och vad innebär det? Huvudräkningar – det vill säga resultaträkning, balansräkning, kassaflödesrapport och förändringar eget kapital – måste kort sagt digitalt ”taggas” med XBRL-taggar enligt en på förhand bestämd lista (så kallad ”taxonomi”). XBRL är i sig ett informationsformat vedertaget i EU som redan idag används inom bank och försäkringsbranschen i deras inrapportering till myndigheter (COREP, FINREP).

De nya digitala formaten ställer därför krav på att bolag kan skapa digitala årsredovisningar med hjälp av redovisningssystem och att ni har tillgång till mjukvara som kan tagga räkningarna. Det innebär att programvara sätter en virtuell tagg på en post i huvudräkningen så att myndigheters mjukvara kan identifiera och enkelt automatisera bland annat översättningar. Taggningen kan ske både automatiskt av leverantörer eller manuellt.

Det finns en rad av leverantörer såsom svenska CtrlPrint, danska ParsePort och tyska Amana. Deras lösningar skiljer sig tekniskt från varandra: vissa leverantörer utgår ifrån Excel-dokument medan andra använder färdiga pdf:er eller designade InDesign-filer i slutet av en årsredovisningsprocess. Somliga lösningar kräver handpåläggning från er organisation medan andra erbjuder fullt automatiserade taggningsprocesser. Det finns helt enkelt ingen ”one size fits all”-lösning, och därför har vi på Oxenstierna & Partners regelbunden kontakt med leverantörer för att vara uppdaterade med det allra senaste. Det gör att vi kan rekommendera den lösning som passar er organisation och årsredovisning bäst.

Oxenstierna & Partners guidar dig rätt i djungeln av nya ESEF-förkortningar och krav. Vi är oberoende och hjälper er att välja de rätta verktygen för er årsredovisning, utifrån era förutsättningar. Med smidiga lösningar producerar vi tillsammans en framtidssäker årsredovisning.


Kontakta oss redan nu om ni har frågor om ESEF och hur ni ska framtidssäkra er årsredovisning!