En ny ledare stärker Worldcom

Uppdaterat: 4 sep 2019


I helgen har jag träffat Todd Lynch, Worldcoms nya chef sedan tre veckor, på organisationens Europa-konferens i Barcelona. Worldcom har fått en stark ledare som ska fokusera på att utveckla nätverket av kommunikationsbyråer och göra det till ett ännu starkare alternativ för internationella kunder som vill kommunicera i olika länder.


Linna Österman, Todd Lynch och Anna Oxenstierna

PR- och mediarelationer kräver i de flesta fall lokal anpassning. I Worldcom får våra kunder tillgång till lokala entreprenörer som arbetar internationellt. Det faktum att vi är entreprenörer gör att vi har kraft och engagemang att göra det som krävs för att "gå den extra milen" för att få till ett lyckat resultat.

Det är en styrka att vi byråer arbetar oberoende av varandra och vi i våra uppdrag tvingas att ha både våra kunders och partners bästa framför ögonen. Våra partner i andra länder måste våga lita på att vi gör ett bra jobb - annars drabbar det hela nätverket och varken vår partner eller gemensamma kund återkommer nästa gång. Det skapar livskraft i relationen och det gynnar kunderna.

Å andra sidan, det faktum att vi arbetar i ett nätverk av oberoende byråer gör att vi måste bli bättre på att organisera oss internationellt och marknadsföra oss som ett gemensamt alternativ för större uppdrag som kräver internationella insatser. Det kommer att bli ett viktigt uppdrag för Todd.