Dags att ta efter ryssen när du läser tidningen

Uppdaterat: 4 sep 2019


När fake news exploderar och mediernas förtroende rasar, då är det dags att blicka österut. Björn Mogensen förklarar hur vi kan lära oss av ryssarna för att navigera i dagens medielandskap.

För några år sedan lyssnade jag på ett anförande om den ryska mediesituationen, i Moskva. Ett spännande ämne om vilket jag inte hade mycket föreställningar än de vanligaste schablonbildena. Den ryska talaren inledde helt frankt med konstatera att det inte finns några riktigt oberoende medier i Ryssland. Inte i dess anglosaxiska kontext av institutioner med en stark förankring i författning och tradition. Den ryska erfarenheten är en annan. Där finns konkreta minnen hos alla över fyrtio på åsikter som inte gärna uttrycks högt och vad som händer om man gör det. Därmed inte sagt att det är lätt att uttrycka allt högt här eller på andra platser i världen heller.

Men talaren framhöll också att förtroendet för traditionella media därför också är mycket lågt bland den ryska allmänheten. Alla nyheter tas med en nypa salt. I stället har bloggar och sociala media en mycket starkare ställning än vi kanske skulle tro och betydligt starkare än i väst, fortsatte talaren. Den ryske mediekonsumenten är medveten om att det inte heller är absoluta sanningar som sprids i blogosfären. Men läsaren bildar sig en egen uppfattning och i slutändan väljer hen att tro på det hen vill tro på. För den ryska blogosfären är enligt talaren relativt fri från åsiktsbegränsningar. 

Jag tror att detta scenario har relevans även för oss. Tillväxten av alternativa nyhetsförmedlare har även i Sverige medfört att det är fullt möjligt att följa de som har åsikter vi gillar och i princip aldrig konfronteras med några med diametralt andra ståndpunkter. Resultatet är att våra befintliga åsikter stärks. Vi bygger upp en bubbla runt oss av information som vi vill ta till oss. Att objektiviteten och konsekvensneutraliteten hos gamla institutioner som SVT och DN på senare år ofta ifrågasatts har också bidragit den här utvecklingen. 

Men med tiden kommer det nog utvecklas ett behov av att ta in andra synpunkter och nyhetsvinklar också. I alla fall för de allra flesta. Just nu finns en nyfunnen nyfikenhet över alla nya media och alternativa sanningar. I längden är alternativa nyheter/sanningar ingen framkomlig väg för annat än begränsade skaror. För att få en någorlunda rimlig bild av verkligheten så krävs många olika medieintag och nyhetsvinklar. En begränsad bild av verkligheten är i längden bara till nackdel för mediekonsumenten. Men det är bara sunt att ifrågasätta varifrån vår information kommer och om det finns andra sätt att se på händelser.