Bygga varumärke med kundfokus

Uppdaterat: 4 sep 2019


Jag hade nyligen förmånen att lyssna till varumärkesexperten Mats Georgsons ganska unika syn på varumärkesbyggande. För Mats är varumärkesbyggande direkt kopplat till kundnyttan. Det var då det blev klart för mig att mina två senaste år betytt mer för kunden jag jobbar för, än vad jag insett när jag varit mitt uppe i det.

Jag har varit djupt involverad i min kunds stora förändringsprojekt. Projektet går ut på att effektivisera verksamheten med nya verktyg och bättre planering för att göra bolaget mer lönsamt. Min uppgift är att konvertera det till motiverade och förändringsbenägna medarbetare, där förändringarna bidrar till en enklare vardag som gör att de kan leverera en högre kundnytta. De nya arbetssätten ska differentiera företaget från dess konkurrenter och skapa en ännu starkare marknadsledande aktör.

Mats Georgson menar att marknadsföringsinsatser som inte bidrar till att stärka företagets grundläggande existens och vision, inte stärker dess varumärke. Och att alla framgångsrika företags existens grundar sig i att ge en segmenterad målgrupp kundnytta. Att bygga varumärken handlar med andra ord om insatser som stärker kundens positiva uppfattning av företaget.

Med ett helikopterperspektiv inser jag nu att mitt stora engagemang i det som från början liknade ett traditionellt effektiviseringsprojekt, på många sätt har varit rent varumärkesbyggande. Motiverade medarbetare som levererar kundnytta differentierar varumärket och stärker dess position som marknadsledare i branschen. Jag vågar dessutom säga att jag blivit framgångsrik på förändringsarbeten.

Text: Olle Pettersson Illustration: Cecilia Schröder