Allt fler föredrar nyheter via mejlen

Uppdaterat: 4 sep 2019

I dagarna släpptes Cisions årliga journalist- och kommunikatörsundersökning. Syftet är att undersöka på vilket sätt dessa yrkesroller arbetar samt att skapa ett bättre förhållande mellan journalister och kommunikatörer.

Att vårt arbetssätt förändras i takt med den digitala utvecklingen och ständiga nedskärningar i mediebranschen kan knappast ha undgått någon. Frågan är om det är lika många som i praktiken hänger med och anpassar sitt vardagliga arbete efter de nya förutsättningarna? 

Över hälften av de journalister som svarat på Cisions undersökning upplever att ”kommunikatörer tror att journalisten ska vara en förklädd annonsplats”. Fortfarande är det över hälften som anser att kommunikatörer skickar material som inte har nyhetsvärde.

Förra året uppgav 65 procent att de ville få nyhetstips via e-post och idag är det 90 procent som anser att detta är positivt. Över en femtedel upplever till och med att det är negativt eller mycket negativt med att bli uppringd av en kommunikatör.

På grund av journalistens alltmer pressade arbetssituation blir dessa missuppfattningar både tydligare men också allt mer angelägna att ta till sig. Hur ska vi göra då? Cisions undersökning bekräftar det som många kanske redan misstänkt:

  • Skicka välskrivna pressmeddelanden med användbara citat och relevanta och professionella bilder. Hälften av journalisterna vill idag ha mer bild och videomaterial. Framför allt på aktuella personer, händelsen, produkten eller talespersonen.

  • Personliga relationer är viktigt: 70 procent av de tillfrågade anser det positivt med inbjudningar till evenemang och pressträffar och hälften av de tillfrågade är positiva eller mycket positiva till personliga möten, men gärna när journalisten själv har möjlighet.

  • Välj rätt journalist och skicka personliga och välformulerade mejl: 55 procent upplever att personliga mejl är positivt. Samtidigt upplever 68 procent att kommunikatörer hör av sig med nyheter som inte ingår i deras bevakningsområde och en fjärdedel anser att kommunikatörerna är dåligt pålästa om nyheten och/eller produkten.

Hela rapporten finns att läsa i sin helhet: http://www.cision.com/se/cisions-stora-journalist-och-kommunikatorsundersoking-2014/