9 förslag till en årsredovisning som uppskattas av analytiker och investerare

Oxenstierna & Partners är stolta sponsorer av Årets Bästa Årsredovisning och anordnar ett

årligt seminarium om årsredovisningstrender. Nils Liliedahl, Generalsekreterare Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF), tillika medlem i juryn för Sveriges Bästa Årsredovisning berättar om sina spaningar och publiken ställer frågor. Särskilt fokus läggs på relevans för analytiker och investerare. Nedan har vi satt ihop en topp-lista utifrån Nils spaningar kompletterat med egna tankar om vad som gör årsredovisning en riktigt vass.


1. Liggande format Allt färre företag trycker sina årsredovisningar och fler läser årsredovisningen digitalt. Ett liggande format lämpar sig bättre för skärmar och öppnar upp för en mer spännande form, framförallt för framvagnen.

2. Använd vd-ordet! När årsredovisningen publiceras är sifforna kända. Istället för ett strömlinjeformat VD-ord, ta chansen och utbilda läsaren om verksamheten med ett personligt och framtidsorienterat VD-ord som stakar ut vägen framåt och adresserar både möjligheter och utmaningar kommande 3-5 år.

3. Använd diagram och illustrationer Diagram är bättre än text. Skriv inte siffror i textformat utan att ha en kommentar till utvecklingen. Flerårsöversikten är viktig.

4. Beskriv affärsområde och segment Analytiker uppskattar bra beskrivningar av affärsområde/segment som leder till ökad förståelse om vad som påverkar verksamheten framåt och förklarar utvecklingen. Orderingång är alltid intressant för de bolag som kan redovisa det.

5. Undvik upprepningar Försök minska upprepning av samma information på många ställen, t.ex. upprepa inte resultat flera gånger i framvagnen.

6. Mindre plats åt moderbolagets redovisning Redovisningen av moderbolagets siffror kan ta (mycket) mindre plats.

7. Gör bolagsstyrningen mer relevant Årsredovisningens bolagsstyrningsrapport bör fokusera på vad som hänt under året och då i synnerhet på bolagsspecifika händelser. All information om hur bolaget styrs kan med fördel läggas på hemsidan. Eventuella ändringar i bolagsstyrningens regelverk ska med i årets ÅR

8. Koncentrera hållbarhetsrapporten Hållbarhet är viktigt och bör vara en integrerad del i verksamheten, samtidigt finns det skäl att prioritera och balansera budskapen utifrån väsentlighet. Enligt Liliedahl önskar analytiker en koncentrerad hållbarhetsrapport, med hänvisningar till övriga avsnitt.

9. Bättre riskavsnitt Riskavsnittet är centralt och ska helst beskriva och värdera bolagsspecifika risker, hur de hanteras samt även innehålla en känslighetsanalys. Redovisa finansiella risker i eventuellt diagram eller känslighetsanalys, men hänvisa läsaren för beskrivning och hantering till avsnitt om finansiella risker i förvaltningsberättelsen.