25 januari 2018

Oxenstierna & Partners välkomnar Daniel!

Lär känna vår nya konsult Daniel

I början av januari fick Oxenstierna & Partners förstärkning av Daniel de Morais. Daniel kommer arbeta som IR- och PR-konsult hos oss och kommer närmast från en roll som content specialist på Booking.com, ett av världens största e-handelsbolag. Här berättar Daniel om hur ett tv-team från SVT fick honom att byta karriär och varför 1400-talet är så spännande.

Vad fick dig att söka hit?

I grund och botten har jag alltid tyckt att ekonomi, politik och kommunikation är väldigt spännande – jag har fått berättat för mig att jag redan som 4-åring i Lissabon hade starka åsikter om nyheter jag såg på TV, och som 11-åring tittade jag regelbundet på den amerikanska kanalen CBS:s samhällsprogram ”60 Minutes”. Jag inser att det kanske kan få mig att framstå som ett ytterst märkligt barn, men jag kan försäkra er om att jag hade en normal uppväxt.

Då jag är utbildad civilekonom från Uppsala universitet och även har en examen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation var kommunikationsbranschen en logisk sådan att söka sig till. Jag har sedan tidigare också erfarenheter från en strategisk kommunikationsbyrå där jag var involverad i noteringsprocesser samt löpande IR- och PR-arbete för internationella bolag.

Allra senast kommer jag ifrån ett av världens största e-commerce-bolag, Booking.com, där jag arbetade med content på den nordiska marknaden. Det som fick mig att återigen söka mig till kommunikationbranschen var när vi fick en oanmäld visit från ett TV-crew från SVT som ställde kritiska frågor, och svaren ledde till negativ publicitet i diverse medier. Frustrationen att inte kunna göra skillnad – endast PR-avdelningen på huvudkontoret fick göra sig hörd – var enorm. Jag kände då att det jag egentligen ville arbeta med var PR och IR.

Vilken person, död eller levande, skulle du vilja äta lunch med?

Det självklara valet – om än ett tråkigt val – är någon släkting. Jag fick aldrig chansen att träffa min gammelmorfar, vilket jag gärna hade gjort. Som tonåring i Österrike fick han rycka ut i första världskrigets skyttegravar, och 1939 var det åter dags att, mot sin vilja, rycka ut i nationens tjänst. Jag kan inte föreställa mig vad man fick gå igenom, men hade gärna fått höra personliga berättelser från en förstahandskälla istället för via böcker och filmer.

Sist men inte minst, vad sysselsätter du dig med när du inte jobbar?

Då jag äntligen flyttade tillbaka till Stockholm i somras har de senaste månaderna gått åt att försöka hitta inredning till min paradvåning (läs: etta). Till min förvåning är det svårt att hitta saker som är precis lagom – antingen är det stora danska möbler med rymdraketsliknande design (och med lika astronomiska priser), eller fyrkantiga lådor. Vart finns egentligen snygga, klassiska, möbler för ettor?

I övrigt är jag väldigt intresserad av historia och att resa. Jag reser mer än gärna till USA, och då till det ”riktiga” Amerika, långt ifrån Manhattans multikulturella smältdegel. Tänk långa raksträckor med bil och countrymusik. Som halvportugis är jag naturligtvis intresserad av perioden 1400-1600, en period då Portugal var en maktfaktor att räkna med.

3 januari 2018

10 kommunikationstips för det nya året

Tillsammans med våra 143 partnerbyråer och sammanlagt 2000 kommunikationskollegor har vi inte bara trendspanat kring det kommande årets kommunikationsutmaningar utan också satt ihop 10 kommunikationstips för 2018.

Här hittar du kommunikationsutmaningarna och nedan våra 10 tips.

1 - håll koll på tweet-stormarna

Utvidga mediebevakningen så att den kan beräkna påverkan av twitterstormar som skapas av inlägg i sociala medier från politiska ledare eller talespersoner för ditt företag.

 

2- JObba med kulturen

I ljuset av Weinstein-skandalen och #Metoo-rörelsen bör organisationer och företag gör en grundläggande översyn av sina värderingar och sin kultur. En sådan översyn ska hantera riktlinjer vad gäller interaktion mellan medarbetare, inklusive beröring. Givetvis handlar det inte bara om att ta fram eller uppdatera policys och riktlinjer utan faktiskt jobba med dem i organisationen och se till att alla medarbetare är med på vad som gäller.

 

3 - SE över ert syfte 

Företag och organisationer bör se över sitt syfte och utveckla sätt att säkerställa att alla medarbetare förstår hur de kan knyta an till och leverera på syftet. En del av övningen handlar om att utveckla ett engagemangsramverk som anställda kan relatera till och använda dagligen.

 

4 - planera för både betald och förtjänad PUBLICITET

Kommunikationsteam ska anpassa sig efter PESO-modellen (paid=betald, earned=förtjänad, shared=delad och owned=ägd) för att säkerställa att kommunikationsplanen har en integrerad  approach så att målen kan nås. 

 

5 - Håll koll på riskerna

Den ökande mängden risker och hot innebär att alla företag och organisationer behöver se över sina bedömningar och uppdatera sina krishanterings-policys och procedurer därefter.

 

6 - Bli bättre på att bygga relationer

Kommunikationsstrategier bör ses över så att de innehåller en tillräckligt stor del aktivt relationsbygge med alla intressenter.

 

7 - SKAPA Incitament för medarbetare att vara INNOVATIva

Organisationer och företag ska överväga att införa ett medarbetarinnovations-initiativ så att det går att hitta förbättringar i processerna som kan ge besparingar och öka det skapade värdet. Dessa idéer ”från golvet” kommer att ge hållbara värden och skapa en mer engagerad och energisk arbetsstyrka.

 

8 - Se över hur ni kan öka ert medarbetarengagemang 

Företag och organisationer bör se över eller utveckla strategier för medarbetarengagemang som ökar produktiviteten och lojaliteten.

 

9 - välj rätt medier att synas i och förknippas med

Företag och organisationer bör göra en medieöversyn för att säkerställa att de utnyttjar mediekanalerna som har störst inflytande på sina målgrupper och som skapar positiva associationer till varumärket.

 

10 - HÅll koll på gdpr och den egna verksamheten

Alla som kommunicerar med människor inom EU bör göra en GDPR-genomgång som hanterar mer än efterlevnad av reglerna. Genomgången bör också ta upp hur lojaliteten till varumärket kan öka när kunderna får lära sig hur de kan ta kontrollen över sina egna data.