15 december 2014

Bygga varumärke med kundfokus

Jag hade nyligen förmånen att lyssna till varumärkesexperten Mats Georgsons ganska unika syn på varumärkesbyggande. För Mats är varumärkesbyggande direkt kopplat till kundnyttan. Det var då det blev klart för mig att mina två senaste år betytt mer för kunden jag jobbar för, än vad jag insett när jag varit mitt uppe i det.

Jag har varit djupt involverad i min kunds stora förändringsprojekt. Projektet går ut på att effektivisera verksamheten med nya verktyg och bättre planering för att göra bolaget mer lönsamt. Min uppgift är att konvertera det till motiverade och förändringsbenägna medarbetare, där förändringarna bidrar till en enklare vardag som gör att de kan leverera en högre kundnytta. De nya arbetssätten ska differentiera företaget från dess konkurrenter och skapa en ännu starkare marknadsledande aktör.

Mats Georgson menar att marknadsföringsinsatser som inte bidrar till att stärka företagets grundläggande existens och vision, inte stärker dess varumärke. Och att alla framgångsrika företags existens grundar sig i att ge en segmenterad målgrupp kundnytta. Att bygga varumärken handlar med andra ord om insatser som stärker kundens positiva uppfattning av företaget.

Med ett helikopterperspektiv inser jag nu att mitt stora engagemang i det som från början liknade ett traditionellt effektiviseringsprojekt, på många sätt har varit rent varumärkesbyggande. Motiverade medarbetare som levererar kundnytta differentierar varumärket och stärker dess position som marknadsledare i branschen. Jag vågar dessutom säga att jag blivit framgångsrik på förändringsarbeten.

Text: Olle Pettersson
Illustration: Cecilia Schröder

 

9 december 2014

Oxp hjälpte Addnode vinna pris för bästa årsredovisning


Eva-Stina Bolin, Elin Paues, Anna Oxenstierna

I våras arbetade vi med IT-koncernen Addnode Groups årsredovisning. Under konferensen Finforum den 26 november utsågs den till bästa årsredovisning i kategorin Small Cap 2013.

Juryn ansåg att Addnodes årsredovisning: "… är ett föredöme när det gäller överskådlighet, enkelhet och tydlighet. Inget annat bolag använder så lite text, och så mycket diagram och grafik, som Addnode Group. Effektiv informationsgivning när den är som bäst".

Addnode och Oxp bestämde sig redan för två år sedan att satsa på vinst och göra ett rejält omtag av årsredovisningen, något som vi ser resultatet av idag.

- Vi är väldigt glada och stolta över att en av våra årsredovisningar har vunnit detta pris. Projektet är ett exempel på vad ett samarbete mellan byrå och kund kan åstadkomma och vi är tacksamma över att få arbeta med kunder som hjälper oss att utvecklas", säger Anna Oxenstierna.

Finforum arrangeras av NASDAQ, branchorganisationen för revisorer FAR, Sveriges Finansanalytikers Förening, och Sveriges Kommunikatörer. Tävlingen "Bästa redovisning" har genomförts sedan 1965 och i år tävlade 241 börsnoterade företags årsredovisningar.

29 oktober 2014

En Worldcomkonferens i ett märkligt land

Det har varit dags för årets Worldcomkonferens för EMEA (Europe, Middle East & Africa). Denna gång möttes vi i Dubai under värdskapet av lokala Worldcombyrån Majlis PR. Som vanligt utbytte vi tankeväckande case, tittade på nya pr-metoder och välkomnade nya medlemmar i Worldcomfamiljen. Byråer från Nigeria, England och Kina upptogs i gemenskapen efter presentation och omröstning.
 
En av de mest intressanta tekniska nyheterna var Voxpopme, en automatiserad programvara för filminspelade personintervjuer. Korta intervjuer för användning på hemsida, intervjuundersökningar eller i andra sammanhang. Resultatet blir en inspelad filmsnutt där personens kroppsspråk säger väldigt mycket mer än skrivna intervjuer alternativt ifyllda enkäter. Priserna för denna typ av filmer gör dem mycket intressanta att pröva. En annan nyhet var en it-lösning för distribution av pressinformation till lokalpress. En ny holländsk tjänst för att fånga upp viktiga diskussioner från sociala medier presenterades och det är uppenbart att dessa tjänster blir allt bättre.
 
Dubai är i sig en intressant plats. Som det största emiratet i Förenade Arabemiraten, där invånarantalet fördubblats på tio år och med 83 procent är gästarbetare blir platsen väldigt speciell. Överallt byggs det och alla tänkbara nationaliteter samsas på platsen. Dubai är mest känt för världens högsta byggnad Burj Khalifa (840 m), världens enda sjustjärninga hotell, Burj Al Arab, samt de märkliga skapade öar i olika skepnader utanför kusten. Informationschefen på Dubais departement för handel och turism, den energiska unga kvinnan Aida Al Busaidy, berättade om Dubais utveckling och informationskampanj #MyDubai fram till den kommande världsutställningen 2020. Al Busaidy, som är välbekant för dubaitierna från ett eget teveprogream arbetar målmedvetet med att bygga upp bilden av Dubai i media världen över.
 
Som vanligt består dock de starkaste intrycken av mötena med kollegor från många marknader och de erfarenheter som utbyts vid luncher, fikaraster och middagar. Alla de idéer som utbyts är viktiga för att föra pr-arbetet vidare, vidareutveckla och anpassa det till lokala förhållanden.

Björn Mogensen

24 oktober 2014

LANSERING AV VÅR NYA REKLAMFILM FÖR BRAVIDA

Vi kan stolt presentera vårt senaste filmprojekt för installations- och servicekoncernen Bravida. I filmen utgår vi från Bravidas devis "Vi ger fastigheter liv" och visualiserar och vitaliserar vilken betydelse Bravida har för oss människor och samhället i stort. Många känner igen Bravida, men få vet vad de faktiskt gör. Det ville vi ändra på. Filmen beskriver hur Bravida ger fastigheter liv genom tusentals medarbetare över hela Skandinavien som installerar och bibehåller funktioner för energi, luft, vatten och säkerhet.

Användningsområden för filmen som är gjord på fyra språk, är primärt employer branding och rekrytering samt att visa potentiella kunder Bravidas breda kompetens och närvaro i vardagen. Sekundärt kan filmen användas för att stärka den interna stoltheten och ge gemene man en bättre bild av företaget.

Olle Pettersson på Oxenstierna & Partners har varit Bravidas projektledare och en av initiativtagarna till projektet. Arbetsgruppen bestod av engagerade medarbetare från Bravida, Oxenstierna & partners, Content Innovation, Vidiotism och Hajp.

Klicka på bilden för att komma till filmen.

16 oktober 2014

Grundarna mest intressanta när journalister rapporterar om startups

När europeiska journalister rapporterar om startups vill de främst berätta om visionärerna bakom företagen och sociala medier är en av de viktigaste kanalerna för företagen att nå ut.

Oxenstierna & Partners har tillsammans med nätverket Worldcom PR Group undersökt startup-företagens kommunikation i Europa. Mer än 50 journalister från tretton länder var med i undersökningen som belyser vad journalister bevakar och vad de tycker om kommunikation kring startup-företag.

Resultatet visar att journalisterna främst fokuserar på personliga vinklar om företagens grundare följt av företagens strategi och filosofi.
 Journalisterna är också intresserade av att läsa om företagskulturen.

Undersökningen visar att närmare 70 procent av respondenterna använder sociala medier för att hitta information och det är därmed journalistens viktigaste källa. Journalisterna tycker det är ett effektivt sätt att läsa in sig på företaget och personerna bakom.

Samtidigt satsar många startup-företag hårt på sociala medier för att nå ut med sina budskap. Förmodligen på grund av att de har förstått att journalisterna bevakar dem på dessa plattformar, samtidigt som det är ett billigt sätt att nå ut.

56 procent av journalisterna använder sin bekantskapskrets som källor. Undersökningen visar att traditionellt nätverkande är ett fortsatt viktigt arbetsverktyg. Mer än 50 procent av journalisterna i undersökningen använder regelbundet personliga kontakter och vänner som källor i sin rapportering kring startups. 60 procent uppger att de använder pressmeddelanden och presskonferenser för att lära känna bolagen.

Olle Pettersson

17 september 2014

Nynoterade bolag satsar på personliga möten och ratar sociala medier

Idag publicerar vi en undersökning tillsammans med RHR Corporate Communication som visar att mindre bolag som vill listas eller noteras har det tufft i konkurrensen om investerarnas uppmärksamhet. 60 procent av de nynoterade bolagen anser att personliga möten i form av roadshows är den mest effektiva kanalen för att nå sina målgrupper. Näst viktigast är bolagets egen webbplats och nästan 80 procent av bolagen prioriterade sociala medier lägst.

I juni tillfrågades 23 nynoterade bolag, varav 11 stycken listade på Nasdaq OMX First North och 12 stycken på AktieTorget* om sina kommunikationsstrategier i noteringsarbetet. Undersökningen gjordes av Karin Enquist, student vid Handelshögskolan i Stockholm, på uppdrag av kommunikationsbyråerna RHR Corporate Communication och Oxenstierna & Partners.

Roadshows ger stor och mätbar avkastning
Resultatet visade att 60 procent ansåg att roadshows var viktigast eftersom de kunde nå en stor mängd investerare under en kort tid. Även bolagets egen webbplats och one-on-one-möten prioriterades högt. Detta beror på att bolagen anser att varje investerad krona ger stor och mätbar avkastning


- Bolagen har en hög ambition i sin kommunikation till investerare och analytiker. Inför noteringen är det därför extra viktigt att skapa en relation och ett förtroende för ledningen och bolaget. De personliga mötena ger bra utdelning och bolagen är ofta nöjda med sin insats, säger Anders Antonsson, seniorkonsult på RHR/CC.

Efter notering blir finansiella rapporter viktigast
Efter noteringen prioriteras finansiella rapporter och IR på webben eftersom detta material är viktigt och bolagen satsar på att upprätthålla hög kvalitet. Roadshows och personliga möten halkar därmed ner och blir inte lika prioriterade eftersom de anses vara resurskrävande och lämpligare vid noteringen.

- De finansiella rapporterna underhåller relationen med investerarna och de måste motsvara de förväntningar som skapades inför noteringen. Bolagen bör se på sina aktieägare som partners i verksamheten och att de har rätt till relevant och konsistent information. Bra IR ökar förståelsen för verksamheten och förbättrar möjligheterna till en korrekt värdering av aktien, säger Anna Oxenstierna, seniorkonsult på Oxenstierna & Partners.

93 procent vill inte satsa mer på sociala medier
Undersökningen visar att artiklar i media värderas högt av bolagen. Sociala medier rankas som den minst viktiga kanalen inför notering och 93 procent av bolagen ser inget behov av en förbättring på området. Detta beror på att sociala medier inte anses vara rätt kanal för att nå investerare och analytiker. Även annonsering och betalda analyser rankades lågt.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Oxenstierna, 0708 158 485, anna.oxenstierna@oxp.se
Anders Antonsson, 0709 994 970, anders.antonsson@rhr.se

*Undersökningen genomfördes mellan den 13 och 18 juni 2014 och respondenterna var ledande befattningshavare.

9 september 2014

Om träning uppfanns i pillerform skulle det ge Nobelpriset

Ett av mina ovanligare uppdrag som PR-konsult har fört mig till tidningens Topphälsas trendpanel. Vi träffas några gånger om året och lyssnar på trendspaningar, forskning och annat kopplat till ämnet hälsa. Det handlar alltså inte bara om fysisk hälsa utan även psykisk. Därför är också medlemmarna i panelen en blandning av psykologer, läkare, fysiologer men också hälsostatistiker och folk från hälsomarknaden. Mina bidrag till diskussionen eller mitt bevakningsområde är främst tekniska hjälpmedel som hjälper dig att hålla hälsan på topp.

Det är spännande att lyssna på alla de nya rönen på hälsoområdet. I förra veckan lyssnade vi på en föreläsning av psykiatrikern Anders Hansen och professorn i arbetsfysiologi, Carl Johan Sundberg. De har precis utkommit med boken "Hälsa på recept" som går igenom allt forskningsmaterial de kunnat få tag i om fysisk hälsa och presenterar det på ett mycket lättillgängligt sätt. Det finns drastiska uttryck av typen "varje timme du tittar på teve förkortar du ditt liv med 22 minuter". Men där finns också väldigt intressanta nya resultat som visar att 15 sekunders rejäl fysisk aktivitet i timmen ger mer än trettio minuters promenad om dagen. Enklare uttryckt ska du inte tro att du kan kompensera en hel dags stillasittande med en timme på gymmet.

Det faktum att du rör på dig gör också att kreativiteten ökar (jodå, det går att testa på ett vettigt sätt). Dina hjärnceller förnyas också mycket bättre om du rör på dig. Det är bra att börja tidigt i livet med träning men effekten minskar samtidigt som det aldrig är för sent att börja och därmed öka välbefinnande, kreativitet och livslängd. Totalt påverkar träningen mellan 50 och 100 målmekanismer i kroppen eller för att sammanfatta forskarnas rön: Träning skulle ge Nobelpriset om det fanns på piller. Bäst är olika typer av intervallträning som ger bäst resultat för alla typer vare sig det handlar om fettförbränning, friskhet eller kreativitet.

Björn Mogensen

4 juni 2014

Olle på äventyr i Budapest

I början av maj träffades tjugo yngre förmågor från tretton pr-byråer från hela Europa i Budapest för Worldcom PR Groups årliga Youth Meeting. Jag hade äran att representera Sverige och Oxenstierna & Partners under tredagarskonferensen där vi delade erfarenheter, presenterade case och pitchade på startup-företaget Ustream. Syftet med den årliga konferensen är främst att låta unga medarbetare ta del av och utveckla relationerna mellan partnerbyråerna inom Worldcom.

Temat för årets konferens var startups. Under konferensen presenterade alla deltagare ett eget case Jag fick ta del av flera bra kampanjer för spännande kunder som jag hoppas att OxP ska kunna ta upp till Sverige.

Budapest är en viktig europeisk startup-hub där man satsar på att erbjuda startup-företag möjligheten att utvecklas. Ustream som är en ungersk startup - världsledande inom livestreaming - presenterade sin tjänst med syfte att satsa utanför Ungern. Gruppvis fick vi jobba med en pitch för att sedan presentera en pr-aktivering för den globala kommunikationschefen Balázs Varró.

Det var intressant att se hur vi jobbar på olika byråer i Europa och hur vi tog oss an briefen på olika sätt. Vissa kom från mer traditionella pr-byråer medan andra jobbade mer med content marketing eller fokuserade på event för att lansera Ustream.

Och för er som inte varit i Budapest; boka flyg ikväll och häng i området kring gatan Kazinczy utca snarast möjligt. Otroligt sköna restauranger och barer i gamla ockuperade hus.

Ta en titt på filmen som summerar Worldcom Youth Meeting 2014.

/Olle Pettersson

Om Worldcom PR Group

Public Relations Group är världens största oberoende PR-nätverk. Worldcom startade 1988 med idén att förena starka, entreprenörsdrivna kommunikationsbyråer och göra det möjligt för dem att tillgodose behoven hos både inhemska och multinationella bolag, utan att göra avkall på den flexibilitet och servicenivå som kännetecknar mindre byråer. Idag har Worldcom 107 partners representerade i alla världsdelar. I Sverige representeras Worldcom av Oxenstierna & Partners.

30 maj 2014

OxP gör företagsfilm för teknikhandelskoncernen Addtech

Addtech ville på ett enkelt och effektivt sätt förklara hur deras verksamhet fungerar och visa hur de tillför värde till sina kunder.

Lösningen blev en film på tre minuter som ett team på OxP har producerat under våren tillsammans med produktionsbyrån Future Museum. Filmen används idag av Addtechs säljare och som företagspresentation vid bland annat analytikerträffar.

En av dem som har jobbat med projektet från OxP är Per Mårtensson.

- Film är ett perfekt format för företag som på ett enkelt och attraktivt sätt vill presentera deras verksamhet i ett komprimerat format. Det har genomgående varit ett roligt och spännande projekt att jobba med, och målsättningen med projektet har varit att filmen ska kunna användas vid många olika tillfällen inom Addtech.

För att kolla på filmen, klicka på bilden nedan.

Addtech Film - We add value

16 april 2014

Vänliga veckan återinförd

De senaste veckorna har det varit skäll som varit modellen.  Ena halvan av näringslivs- och finanssverige har råkat i luven på den andra halvan, samtidigt som våra politiska beslutsfattare också får en släng av sleven. Det är skäll som gäller, med eller utan skäl. Och svarta världskrigsrubriker.

Gamle vattenfallchefen Lars G Josefsson får skäll från alla håll för Nuon. Maud Olofsson minns inget och får skäll från KU. Fredrik Reinfeldt vet inget, kanske, eller så gör han det. Ingen vet, men skäll får han. Före detta styrelseordföranden uttalar sig så förklenande om andras kompetens att han åtminstone borde få skäll - och hamna i skamvrån.  

Lika illa är det i det andra stora statliga bolaget, nämligen TeliaSonera, som försöker komma ur muthärvan i österled.  Ex-vd Lars Nyberg får inte ansvarsfrihet och får skäll för det han ska ha gjort, eller inte gjort. Revisorerna får skäll för att de inte sagt ifrån. Lars Nyberg skäller inte alls, han stannar i huset i Portugal likt en Ferdinand i Spanien.

Swedbank och SEB får skäll för att de, uttryckt med kvällstidningsord, vill chockhöja styrelsearvodena. SHB gör, sin vana trogen, tvärs om jämfört med alla andra och vägrar att finna sig i EUs påbud om styrelserepresentation. De satsar istället hundratals miljoner på en internaffär för att komma runt det hela.  Herrar Nyrén och Martin-Löf förstår inte alls skället från ägarna. (Det kallas också tondövhet.)

Vad mer? Jo, Volvo höjer också sina arvoden, allra mest för styrelseordförande Svanberg.  Som en akt av sparsamhet har stämmolunchen dock ersatts med korv och bröd. Någon räknar ut att arvodet till ordföranden skulle räcka till över 200 korvar per stämmodeltagare. Ägarna skäller.  Och sedan gör SCA samma resa, fast då utan korv, och får skäll de med. Stora Enso får skäll för att de använt barnarbetare och Klarna för att de skickat både fakturor och inkassokrav, oklart i vilken ordning. VW får skäll för budet på Scania. Och Thyssen Krupp för att de inte bygger ubåtar i Karlskrona. Mycket skäll blir det.

Vi skulle här ha rekommenderat ett återinförande av traditionen "Vänliga veckan", den vecka varje år då alla ska vara extra vänliga och artiga mot varandra.  Kanske kan det få både folk och rubriksättare att lugna sig en smula, sänka volymen och vara lite snällare, lagom till påsk?

Vi upptäcker dock till vår stora glädje att insatsen är gjord.  Den förträffliga organisationen Läkare utan gränser har redan väckt veckan ur sin törnrosasömn.  För den insatsen får de absolut inte skäll, utan istället ett stort påskägg - även om veckan i år ägde rum i februari istället för april.

/Eric Österberg, senior rådgivare OxP

3 april 2014

Rottneros valde Oxenstierna & Partners

Rottneros är en massatillverkare med anor som sträcker sig ända tillbaka till 1600-talet. I dagarna publicerades Rottneros nya årsredovisning som har producerats och formgetts av Oxenstierna & Partners som även är Rottneros nya IR- och kommunikations-rådgivare.

Rottneros producerar massa som används bland annat till tryckpapper, kartong och kaffefilter. Under 2013 omsatte bolaget cirka 1,4 miljarder kronor och sedan 1987 är bolaget noterad på NASDAQ OMX Nordic, Stockholm.

- Vi valde att samarbeta med en mindre aktör och med tanke på det fina slutresultatet är detta ingenting som vi ångrar, säger Krister Lindgren, finansdirektör på Rottneros.

Christian Hall, aktieanalytiker och IR-rådgivare på Oxenstierna & Partners har deltagit i projektledningen av Rottneros årsredovisning:

Vad innebär det att projektleda en årsredovisning?
- Det innebär att jag driver arbetet från idé till färdig trycksak. Vilket i praktiken innebär att jag koordinerar arbetet med årsredovisningen mellan formgivare, skribenter och företrädare för Rottneros. Det har varit många som har medverkat och det har varit avgörande för att komma i mål.

Vad tycker du om slutresultatet?
- Jag tycker designen ger en lätt och fräsch känsla med en tydlig koppling till Rottneros verksamhet. Jag tycker även att vi har lyckats i samspelet mellan text, bild och illustrationer, något som gör den lättillgänglig.

Vad har du fått för feedback av Rottneros?
- Många i organisationen har varit nöjda med utseendet och tycker att det är ett stort lyft jämfört med den förra årsredovisningen.

Vad är det viktigaste som du tar med dig ifrån detta projekt?
- Jag har lärt mig hur viktigt det är med paketeringen för en årsredovisning och när man lyckas så uppmärksammas det verkligen. Dessutom har jag fått en omfattande kunskap om Rottneros verksamhet, vilket blir till stor hjälp i det fortsatta IR-rådgivningsarbetet.

Titta på hela årsredovisningen här.

18 februari 2014

Ibland blir man förvånad, eller i varje fall milt överraskad.Den fjärde februari gick OxP:s  kund Nordic Service Partners (NSP) ut med att KFC, Kentucky Fried Chicken, kommer till Sverige. Eller snarare tillbaka, eftersom det fanns en KFC-restaurang i Stockholm en kort tid på 1980-talet. Pressmeddelandet var vagt. Kontentan var att vi äter mer kyckling nuförtiden, att KFC har massor med restauranger och att en kommer till Stockholm. Oklart när och var, men på väg är de, kycklingarna alltså.

Hur intressant kan det vara? Landet kryllar redan av Donkar, Burger King, MAX, Pizza Hut, och Sandysar, förutom tusentals kebabhak, korvmojar och kaffeställen med konstiga kaffesorter och både det ena och andra att plocka up "on the go".  Ännu mer amerikansk snabbmat? Den nyheten passar bäst i branschmedia…

Helt fel slutsats. Totalt generalfelaktig. Dagen efter nyheten var Expressens artikel om kycklingankomsten Sveriges mest delade.  Över 40 tidningar skrev, däribland Di (som gjorde en helsidesdjupanalys med finansiell vinkel, förstås), Fastighetsvärlden och Börsveckan.  Och SvT gjorde inslag.

Enligt statistiken så läste 7 946 948 personer om kycklingarna. Okej, några läste väl mer än en artikel, men det är ändå ett par miljoner fler än de som tittar på Mello. Ännu fler twittrade.  "All mat som är friterad och kommer i hink är bra", skrev signaturen ettpunktnoll. Och han var inte ensam.  Superlativen flödade som frityrolja genom de digitala kanalerna, även om en hel del av twittrarna förmodligen ännu bara sett KFC på bild. Och om åtminstone en av dem som jublade högt vet jag att han är glutenintolerant. Han kan alltså inte ens äta den panerade fågeln.  Men glad är han ändå.

Det är bara att konstatera att jag hade fel. Vår aptit på ännu fler sorters amerikansk snabbmat är helt gränslös. (Den förvånade, ärligt talat, till och med mina PR- kollegor som arbetade med lanseringen.)  Så är det uppenbarligen. Vad det säger om den svenska folksjälen vet jag inte, men intressant är det…

En person höll envist emot i hyllningskören. Naturligtvis var det den alltid lika surmulet gruffande göteborgskrögaren Leif Mannerström.  "KFC är varken gott, nyttigt eller hör hemma i Sverige", muttrade han. Som alltid kärringen mot strömmen. Det känns tryggt att det finns sådana med.

/Eric Österberg

10 januari 2014

Vi hälsar Kim Engstrand Lund välkommen till OxP!

I början av november fick PR-gruppen på Oxenstierna & Partners förstärkning av Kim Engstrand Lund, en ung kommunikatör med tidigare erfarenheter från Edelman Stockholm, UNICEF och senast från en tjänst som kommunikationsansvarig på Barnvaktsförmedlingen i Stockholm.

Hur har din första tid på jobbet varit?
Händelserik! Massor av nytt såklart, plötsligt var jag bara mitt uppe i allt. Från medieanalyser och rapportering, lansering av träningsverktyget Fitbit och jag har bland annat hanterat PR kring ryska kulturveckorna i Stockholm. Man lär sig nya saker varje dag. Det gillar jag!

Vad jobbar du med på OxP?
Praktiskt arbete med bland annat medierelationer, medieanalyser, pressbearbetning och sociala medier.

Vad fick dig att söka hit?
Jag uppskattade Oxp:s breda utbud av kommunikation och att man är en aktiv del av det globala PR-nätverket Worldcom. Dessutom fick en bra känsla och gillade variationen av olika kompetenser och bakgrunder hos medarbetarna. Jag fick ett seriöst intryck och uppskattade möjligheten att verkligen delta och påverka i PR-gruppen.

Vad tar du med för utbildning i bagaget?
En journalistutbildning från Södertörns högskola, en webbredaktörsutbildning, en kandidatexamen i filmvetenskap från kulturvetarlinjen och en projektledarutbildning från Stockholms Universitet. Det var framförallt journalistiken jag fastnade för!

Vad har du hunnit arbeta med innan du började här?
Efter studierna var jag reporter på Gotlands Tidningar och sedan var jag PR-assistent på UNICEF Sveriges kommunikationsavdelning. På UNICEF blev jag nyfiken på PR och hoppade på en praktik på Edelman Stockholm. Efter det blev jag erbjuden tjänsten som kommunikationsansvarig på Barnvaktsförmedlingen där jag stannade i näst intill ett år.

Vad är din mest spännande professionella utmaning hittills?
Jag kommer alltid minnas dagen då jag åt min första lunch på Gotlands tidningar och nyhetschefen rusar in och skickar mig för att träffa Jesse Jackson eftersom han var i Visby för Almedalsveckan. Det blev en väldigt spontan och improviserad intervju under en promenad med honom och hans livvakt längs med Visbys gator, med vår duktiga fotograf springandes runt benen. Det var en väldigt kul och lärorik upplevelse.

Vilken person, död eller levande, skulle du vilja äta lunch med?
Någon i min släkt som levde förr i tiden, så långt tillbaka som möjligt. Jag har alltid velat fråga hur det var att leva under olika tidsperioder och alltid varit nyfiken på släktforskning, men det har jag inte hunnit med än.

Sist men inte minst, vad sysselsätter du dig med när du inte jobbar?
Alldeles för mycket… Jag gillar att segla, bada, vara i skogen, sy historiska kläder och umgås med hunden och vänner.