15 november 2013

Träningsverktyget Fitbit väljer Oxenstierna & Partners

Oxenstierna & Partners tar ett steg i en hälsosam riktning och breddar sitt kundutbud med det amerikanska fitness-verktyget Fitbit.  

Fitbit grundades i San Francisco 2007 och är en personlig tracker som mäter fysisk aktivitet, sömn och kaloriintag. Fitbit är trådlöst uppkopplad till smartphone och dator, så att du hela tiden kan se hur mycket du rör dig samt tävla och jämföra ditt resultat med vänner och kollegor. Syftet är att motivera till ett sundare och friskare liv genom att ta vara på möjligheterna till fysiska aktiviteter i vardagen.

De olika Fitbit-produkterna består av två olika typer av stegräknare, ett minimalistiskt armband och en intelligent våg. En av fördelarna med Fitbit-produkterna jämfört med liknande produkter är att de fungerar med fler telefoner, kan kopplas upp mot många trackertjänster samt är snyggare och billigare.

Fitbit har tidigare lanserats i 27 länder och nu i november introducerar Oxenstierna & Partners Fitbit i Sverige.

7 november 2013

UNG KOMMUNIKATÖR MED HÖGA AMBITIONER

Oxenstierna & Partners är en kommunikationsbyrå som sammanför strategi och genomförande inom investerarrelationer, PR, webb och grafisk produktion. Vi strävar efter att skapa effektiv kommunikation som driver våra kunders utveckling och ökar möjligheterna för tillväxt och lönsamhet. Våra kunder finns främst inom B2B.

Vi är idag ett dussin konsulter och bygger gärna vidare på vårt lag. Just nu letar vi efter en ung kommunikatör som vill arbeta tillsammans med oss för att driva och utveckla kommunikationen hos en av våra kunder.

Du har förmodligen läst kommunikation eller ekonomi på högskolenivå och troligen redan påbörjat din karriär. Du är nyfiken på hur organisationer fungerar och hur kommunikation stödjer företagets dialog med både interna och externa målgrupper. Att arbeta kreativt ligger högt på önskelistan. Du har erfarenhet av redaktionellt arbete och du har kunskaper inom webb och sociala medier. Samtidigt kan du i en projektledarroll snabbt förstå kundens behov och skapa nära relationer. Du kan arbeta självständigt och vill vara delaktig och kunna påverka genom hela processen, från brief till leverans av färdig produkt.

Du har goda kunskaper i Office-paketet och något webbpubliceringsverktyg såsom Episerver, Umbraco eller Sharepoint. Troligen har du också arbetat en del i Photoshop och Indesign.

Har vi fångat ditt intresse? Då hoppas vi att du tar chansen att fånga vårt.

Skicka cv och personligt brev till linna.osterman@oxp.se. Vi vill gärna se din ansökan innan den 25 november.

24 september 2013

En ny ledare stärker Worldcom


Linna Österman, Todd Lynch och Anna Oxenstierna

I helgen har jag träffat Todd Lynch, Worldcoms nya chef sedan tre veckor, på organisationens Europa-konferens i Barcelona. Worldcom har fått en stark ledare som ska fokusera på att utveckla nätverket av kommunikationsbyråer och göra det till ett ännu starkare alternativ för internationella kunder som vill kommunicera i olika länder.

PR- och mediarelationer kräver i de flesta fall lokal anpassning. I Worldcom får våra kunder tillgång till lokala entreprenörer som arbetar internationellt. Det faktum att vi är entreprenörer gör att vi har kraft och engagemang att göra det som krävs för att "gå den extra milen" för att få till ett lyckat resultat.

Det är en styrka att vi byråer arbetar oberoende av varandra och vi i våra uppdrag tvingas att ha både våra kunders och partners bästa framför ögonen. Våra partner i andra länder måste våga lita på att vi gör ett bra jobb - annars drabbar det hela nätverket och varken vår partner eller gemensamma kund återkommer nästa gång. Det skapar livskraft i relationen och det gynnar kunderna.

Å andra sidan, det faktum att vi arbetar i ett nätverk av oberoende byråer gör att vi måste bli bättre på att organisera oss internationellt och marknadsföra oss som ett gemensamt alternativ för större uppdrag som kräver internationella insatser. Det kommer att bli ett viktigt uppdrag för Todd.

23 september 2013

USP med nätverket – att sporra till utveckling

Att vara med i ett nätverk som Worldcom ställer höga krav på medlemmarna. Och vi måste kunna lita på att Worldcom kvalitetssäkrar de byråer som är med. Det är jätteviktigt för att vi ska våga rekommendera våra kunder att använda våra internationella kollegor för IR och PR-uppdrag utanför Sverige.

I fredags var det dags för Oxenstierna & Partners "peer-review". Det är en uppföljning av den utvärdering som gjordes av vår byrå vid vårt inträde för snart två år sedan, och handlar om att visa hur byrån arbetar och utvecklas i olika perspektiv - business management and planning, finansiell styrning och uppföljning, kundvård, hur vi genererar och styr uppdrag och slutligen hur arbetar med och drar nytta av vårt medlemskap i Worldcom.

Varje enskild dag på kontoret kan tyckas vara ett sammelsurium av kundkundprojekt, pitcher, tidrapportering, uppföljning och telefonsamtal. För en växande byrå är det därför viktigt att ta ett steg tillbaka och fundera på hur vi verkligen arbetar och utvecklar verksamheten. Hur långt har vi egentligen kommit?

Vi klarade ribban! Och nu lägger vi upp den på en högre nivå.

20 september 2013

INTRYCK FRÅN EUROPA

Befinner mig nu i Barcelona för att delta i Worldcoms (vårt internationella IR/PR-nätverk) Europamöte. Det är mitt andra möte, sedan vi blev antagna som medlemmar för två år sedan har jag också hunnit med att besöka Moskva.

Det mötet lärde mig bland annat hur viktigt det är att förstå att villkoren för att få synas i media varierar i olika länder. Det är jobbigt att inse att i Moskva, endast 2 timmar bort, betalar man oftast för att få ut en nyhet den traditionella vägen. Men det är tyvärr mina ryska kollegors verklighet. Därför har å andra sidan sociala medier fått stort fäste i Ryssland. Större än de flesta nog har klart för sig.

Som medlem i Worldcom ingår Oxenstierna & Partners i ett nätverk av 120 självständiga kommunikations- och PR-byråer som hjälper varandra att nå ut på våra respektive marknader. För det mesta arbetar vi med våra egna lokala kunder, men när globala kunder kallar jobbar vi ihop som en byrå. För att det ska funka har vi regelbundna möten där vi bygger relationer och utbyter erfarenheter, vilket är grundläggande för framgång. Ibland utbyter vi till och med personal för att få idéer.

Idag ser jag fram emot att ta del av mina internationella kollegors idéer och klokskap och bli inspirerad i mitt eget arbete. Först ska jag träffa mina portugisiska vänner, Antonio och Antonio från Cunhavaz.com i Portugal och höra hur man arbetar med PR åt påven.

/Linna

5 september 2013

Worldcom utser sin första vd

Todd Lynch ska leda Worldcoms strategiska expansion

Worldcom Public Relations Group, världens ledande nätverk av självständigt ägda PR-företag med 128 kontor och 1 900 anställda på 102 marknader över sex kontinenter, meddelar att Todd Lynch träder in som gruppens första vd den 2 september 2013.

Den nya vd:n, som kommer rapportera till Worldcoms koncernledning, kommer arbeta med att fastställa strategi och inriktning för företaget samt lyfta fram gränsöverskridande kunskap så att kommunikationsprogrammet mellan byrå och klient får omedelbar effekt och bestående värde. Han kommer också arbeta aktivt med öka synligheten för Worldcoms varumärke globalt och blir den internationella representanten för det framgångsrika internationella PR-samfundet. Dessutom kommer han att fortsätta driva Worldcoms tillväxt genom att rekrytera nya partners över hela världen och skapa en starkare intäktsbas som driver leverans av förbättrade tjänster vilket kommer ge Worldcoms partners möjlighet att konkurrera mer effektivt både på lokal, regional och global nivå.

- Vi är glada att Todd har accepterat tjänsten, speciellt eftersom han har varit Worldcom partner i 13 år så han förstår vad Worldcom står för och känner våra partners väl, säger Linna Österman, vd för svenska partnerbyrån Oxenstierna & Partners.

- Worldcom har efter 25 år som nätverk av fria pr-byråer i hela världen vuxit sig så starkt att det nu behövs en exekutiv ledning som bygger vidare på förtroendet. Styrkan i en medlemsägd organisation där alla byråer bevisat att de kan stå på egna ben på sin egen marknad är oerhört stark och konkurrenskraftig. Därför är det roligt att Todd som levt länge i denna miljö nu får förtroendet att föra nätverket in i nästa fas. Inte minst i en tid när nya pr-verktyg tillkommer i en snabb takt är det viktigt att intensifiera kunskapsutbytet mellan våra partners för att främja starkare relationer och förbättrade resultatsiffror, fortsätter Linna Österman.

- Det är en spännande uppgift att få vara med och ytterligare stärka Worldcoms 25-åriga framgångssaga som världens ledande nätverk av oberoende företag. Jag kommer att arbeta i nära samråd med både ledningen för Worldcom Group och våra tre regionala styrelser för att hjälpa våra partners att konkurrera skickligare. Jag har full förståelse för Worldcoms behov från ett partnerperspektiv och hoppas på att bidra med nya insikter som kommer att stödja Worldcoms framtida tillväxt, säger Lynch.

Lynch, som tidigare var vice VD för kundrelationer på Worldcoms partnerföretag St. John & Partners i Jacksonville, Florida verkade som styrelseordförande i Worldcoms regionala Amerika-styrelse och tillträdande styrelseledamot i Worldcoms koncernstyrelse vid tiden för hans utnämning.

För mer information kontakta:

Linna Österman, vd, Oxenstierna & Partners, 0705-495649
Anna Oxenstierna, ordf, Oxenstierna & Partners, 0708-158485

2 september 2013

Bakom kulisserna på Casacom

Har nu varit på Casacom och i Montréal i snart två veckor. Tiden rusar verkligen förbi, särskilt när kollegorna där hemma jobbar eftermiddag under min förmiddag. Det blir en del arbetsuppgifter som ska klaras upp under den tid vi delar, samtidigt arbetar jag inom flera uppdrag på Casacom. Mycket att göra? Visst, men jag gillar det! Eftersom vi båda är med i Worldcom Public Relations Group konkurrerar vi inte med varandra och jag har därför haft möjligheten att komma in bakom kulisserna och se hur man arbetar med allt från försäljning, strategi och genomförande. Så, vad har jag gjort för iakttagelser och vad tar jag med mig hem?

Sett till marknader för PR-byråer i Montréal och Stockholm så skiljer de sig åt något, marknaden är något större här vilket skapar förutsättningar för flera nischade PR-byråer. Det finns, men är inte särskilt vanligt, byråer som kombinerar PR och IR som OxP. Bland det som Casacom och OxP har gemensamt är att vi ofta har tar huvudansvaret när det gäller att sprida ett företags eller organisations budskap i områden med stora kulturella, men också geografiska, skillnader. I Casacoms fall kan det till exempel handla om att lansera en amerikansk konst- och hantverkskedja i Quebec (där 25% av Kanadas befolkning bor). Här fungerar det inte att göra en copy paste av lanseringen som gjordes till övriga Kanada. I stället behöver man anpassa budskapen till den fransk-kanadensiska kulturen och sedan bryta ner dem ytterligare baserat på vilken region man riktar sig till. Det kan liknas med det arbete vi gör på OxP när vi till exempel anpassar kommunikationen för en av våra kunder som har verksamhet i Sverige, Norge och Danmark.

Under mina veckor på Casacom har jag arbetat med flera av deras uppdrag, bland annat i för Michaels Stores (http://michaels.com/on/demandware.store/Sites-MichaelsCanada-Site/default/Home-Show) och IÖGO (http://www.iogo.ca/fr/), där jag snabbt lärde känna medarbetarna och kunde ta del av deras kunskaper, men också bidra med egna idéer och erfarenheter. Jag har också sett och arbetat med deras tekniker för brainstorming och lärt mig hur de på ett kreativt sätt för in sociala medier i kriskommunikation.

Naturligtvis är ett internship som detta bra för de medarbetare som deltar och deras utveckling, men det är också värdefullt för PR-byråerna eftersom det utbyts kunskaper och erfarenheter som gör att de kan bli ännu vassare och därmed addera ytterligare värde för kunderna. Jag kan varmt rekommendera andra PR-byråer att sy ihop liknande internship, det är en win-win som ger otroligt mycket tillbaka.

Visste ni förresten att en av de mest kända svenskarna i Montréal är Mats Näslund? Jodå, efter att han 1986 var med och tog hem Stanley Cup med hockeylaget Montréal Canadiens har han en evig hjältestatus och går under namnet "Le Petit Viking" (den lille vikingen).

Nyfiken på vad Martine Venne från Casacom tyckte om sina veckor på OxP? Läs hennes blogg här (http://casacom.ca/en/martine-in-stockholm-professional-learning/)

23 augusti 2013

Kanada och Sverige – både lika och olika

Okej, jag gör det många inte gillar att jag gör här, jag buntar för en stund ihop Montréal med Kanada. Än så länge är det ju inget självständigt land. Och Kanada känns ändå extremt närvarande i Montréal - även om det finns krafter som jobbar för att Quebec (provinsen som Montréal ligger i) ska bli en självständig stat.

Så vad skiljer oss åt? Låt oss börja med vad som skiljer Kanada mot USA som de flesta av oss besökt. Den allra tydligaste skillnaden är hur fysiskt aktiva stadens invånare är. Det finns ett cykelsystem som heter Bixi som utnyttjas flitigt och var man än går, OCH oavsett tid på dagen, dyker det upp joggare både här och där. Bilarna är också mindre här, husen lägre och det finns faktiskt mindre versioner av både Empire State Building och Notre Dame. Det finns också betydligt fler europeiska kopplingar i Montréal i form av gamla kyrkor och kvarter med europeiska influenser. Kontrasten är ofta skarp när kyrkorna möter skyskraporna.

Vad skiljer då Kanada från Sverige? Vi reser mycket mer i Sverige, det är en av de första sakerna som slår mig när jag pratar med kollegorna på Casacom. En av förklaringarna till det är dels våra lågprisflyg som inte finns här överhuvudtaget och dels närheten vi har till Paris, Berlin, London eller Rom. En weekend sys lätt ihop. Om du i Kanada reser motsvarande flygtid hamnar du fortfarande i Kanada. Om du inte flyger söderut mot USA vill säga, men där är de kulturella likheterna fortfarande hyfsat stora. Det här påverkar såklart vilka konsumtionsmönster som finns i Kanada, och vad kanadensarna lägger sina pengar på, eftersom det helt enkelt är dyrare att resa.

Kanada och Sverige har annars många gemensamma punkter; vi har ett liknande klimat (även om staden nu är insvept i en väldigt kvav värme just nu), ett starkt hockeyintresse, gillar närheten till naturen och ett kök som faktiskt inte så olikt det vi har hemma. Okej, en maträtt sticker ut, snabbmaten med stort P - Poutin (läs mer här  
http://sv.wikipedia.org/wiki/Poutine). Något som också är vanligt är att många restauranger som saknar alkoholtillstånd låter gästerna själva ta med sitt vin. Vad tror ni om att lansera något liknande i Sverige? Nästa års sommarhit?

Sett som marknad är Europa som bekant mer splittrad än Nordamerika vilket ställer krav på att kommunikationen anpassas lokalt för att lyckas nå ända fram till målgrupperna. Om vi bryter ur Montréal ur Kanada igen, blir det tydligt hur Montréal skiljer sig åt genom den franska-kanadensiska kulturen, precis som Sverige skiljer sig från Danmark, Norge och Finland. Det finns därmed många likheter i hur vi arbetar på OxP och Casacom i våra projekt när vi bryter ner budskap i flera olika delar för att anpassa dem och ge dem en lokal touch och nyhetsvinkel. Det är också något som gör Worldcom Public Relations Group, som både OxP och Casacom är en del av, till ett populärt val bland våra kunder.

20 augusti 2013

Premiär för Montréalbloggen!


Jag är i Kanada. Eller rättare sagt i Montréal, Quebec, vilket inte är samma sak om du frågar dem som bor här. Staden har runt 1,9 miljoner invånare och placerar sig därmed på kartan som Kanadas näst största stad efter Toronto. De flesta av Montréals invånare är tvåspråkiga och pratar både franska och engelska, varav franskan av många som ses som det främsta språket. Kommunikationsmässigt gör det staden till en utmaning att etablera sig i för många företag eftersom det finns olika språk och kulturer att ta hänsyn till och delar staden i två delar. En sak verkar de dock ha gemensamt - kärleken till lönnsirap. Igår besökte vi en marknad där det fanns lönnsirap i alla dess former. Vad sägs om en skål Maple Syrup Popcorn?

Vad gör jag då här? Jo, bakgrunden är att jag fått möjligheten att delta i det internship som OxP har skapat tillsammans med den prisbelönta kommunikationsbyrån Casacom. Precis som OxP är Casacom en del av det globala PR-nätverket Worldcom Public Relations Group. Syftet är att utbyta kunskap och erfarenheter med varandra och bli ännu vassare på det vi gör bäst - kommunikation i alla dess former. Med andra ord har jag möjligheten att krypa in under skinnet på en annan byrå under två veckor och ta del av deras framgångsrecept. Inte varje dag man gör det, eller hur?

Under kommande veckor kommer jag att följa, och delta, i deras uppdrag när det gäller allt från den kreativa processen till säljarbete och struktur. Det ska bli roligt att se vad som skiljer oss åt som kommunikationsbyråer, men också sett till våra kulturer och hur vi tacklar det i våra uppdrag. Sedan finns det säkert en hel del likheter, redan första dagen på byrån ser jag flera projekt där vi har en liknande uppbyggnad sett till allt från rapportering till upplägg och genomförande.

Som ni säkert redan har förstått kan ni följa min resa här på OxP:s blogg. Kanske har ni frågor eller funderingar som ni vill ha svar på? I så fall - skriv en kommentar nedan eller hör av er!

9 augusti 2013

Vi SÖKER KOMMUNIKATÖRER MED HÖGA AMBITIONER

Oxenstierna & Partners är en kommunikationsbyrå som sammanför strategi och genomförande inom investerarrelationer, PR, webb och grafisk produktion. Vi strävar efter att skapa effektiv kommunikation som driver våra kunders utveckling och ökar möjligheterna för tillväxt och lönsamhet. Tillsammans med vårt nätverk av formgivare, skribenter och fotografer arbetar vi med kunder som Tradedoubler, Mackmyra Whisky, Bravida, Sharp och Fjärde AP-fonden.

Vi är idag ett tiotal konsulter och vill nu bygga vidare på vårt team. Just nu letar vi efter två kommunikatörer som vill arbeta med både intern och extern kommunikation, främst inom B2B.

I båda roller söker vi ambitiösa, drivna och målinriktade personer som trivs med att ta egna initiativ och ha eget ansvar. Vi ser gärna att du läst kommunikation eller ekonomi på högskolenivå och har ett eller ett par års erfarenhet. Att arbeta kreativt ligger högt på önskelistan.

Kommunikatör med inriktning mot webb

Du ser skrivandet som en viktig del av din roll och har goda kunskaper inom webb och sociala medier. Vi ser gärna att du har goda kunskaper i Office-paketet och något webbpubliceringsverktyg såsom Episerver, Wordpress eller Sharepoint. Troligen har du också arbetat en del i Photoshop och Indesign. Samtidigt kan du i en projektledarroll snabbt förstå kundens behov och skapa nära relationer. Du trivs helt enkelt med att vara delaktig och kunna påverka genom hela processen, från brief till leverans av färdig produkt.


Kommunikatör med inriktning mot medierelationer

Du har erfarenhet av medierelationer och digitala medier och ett starkt intresse inom området. Tidigare har du även erfarenhet av projektledning och är van vid att arbeta i ett högt tempo med tydliga deadlines. Du tycker att det är roligt att sälja och ta fram nya idéer för såväl nuvarande som potentiella kunder och tar dig gärna an nya utmaningar.  

Låter det som att det är dig vi söker? Skicka i så fall ditt cv och personliga brev till linna.osterman@oxp.se. Har du frågor om tjänsten? Mejla till samma adress.

17 maj 2013

Sharp väljer Worldcom och Oxenstierna & Partners för pr i Norden

Japanska Sharp befinner sig i en dynamisk fas med fokus på innovationer inom snart sagt alla områden där elektronik kan hjälpa människan både privat och i våra olika yrkesroller. Oxenstierna & Partners har börjat hjälpa Sharp att kommunicera företagets nya vision i Norden. Detta är ett viktigt led i en stor europeisk satsning där Sharp både förändrar organisation och fokus och lyfter fram alla nya spännande Sharpprodukter. För att genomföra kommunikationen har Sharp tagit hjälp av Worldcom, världens största nätverk av fristående pr-byråer. I Sverige företräds Worldcom av Oxenstierna & Partners.
 
Det känns också som ett uppdrag där vi kan göra nytta. Här finns konsulter med stor kompetens på och erfarenhet av elektronikområdet. Sharp är väldigt innovativt vilket borgar för många spännande nyheter.

Sharp är världsledande inom områden som LCD och solcellsteknologi. Produktportföljen är stor och rymmer spetsprodukter inom ljud och bild för både konsument- och professionellt bruk, kontorsutrustning i form av multifunktionssystem, kassaregister och räknare, men Sharp marknadsför också mikrovågsugnar, luftvärmepumpar samt solcellspaneler.

16 april 2013

Tradedoubler väljer Oxenstierna & Partners för IR och PR

Tradedoubler valde efter stor upphandling Oxenstierna & Partners som samarbetspartner för PR och IR. Samarbetet är redan i full gång.
 
Finanschefen Jonas Ragnarsson på Tradedoubler sammanfattade det på följande sätt: "Det som avgjorde var Oxenstierna & Partners förmåga att ta ett helhetsgrepp om både PR och IR. Vi behöver arbeta integrerat på båda områden för att bättre få ut vårt budskap. Kemin kändes också mycket bra och dessutom har vi haft ett mindre samarbete tidigare så vi känner till deras kapacitet. Det känns som att vi gjort rätt val."
 
Svenska Tradedoubler är världsledande inom prestationsbaserad marknadsföring och därtill hörande teknik. Ett mycket spännande sätt att koppla samman köpare och leverantörer på Internet. Företaget verkar i över 40 länder med stora internationella kunder som Expedia, Hotels.com and CDON. I Tradedoublers nätverk återfinns 140 000 webbsidor och bloggar.
 
Tradedoubler verkar inom ett område som är nytt och för de flesta obekant men samtidigt har framtiden för sig och där möjligheterna behöver förklaras. Ett härligt uppdrag för en pr-konsult.
 
Läs mer om Tradedoubler på www.tradedoubler.se